En | Gr

banner company

Strong presence means reliability
H Aldeco ΑBEE είναι μία ελληνική εταιρεία που για περισσότερο από 40 χρόνια σχεδιάζει, παράγει και διαθέτει στην ελληνική και ξένη αγορά σύγχρονα συστήματα διαχωριστικών γραφείου. Προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων τα οποία είναι διαθέσιμα σε λιανική και χονδρική πώληση. Με περισσότερα από 1000 modules διαχωριστικών σε ροή παραγωγής και custom made products καλύπτουμε τις ανάγκες του σύγχρονου εργασιακού χώρου. Στόχος μας, να δίνουμε τη δυνατότητα στο μελετητή να σχεδιάζει με ευελιξία και στον τελικό χρήστη την ικανοποίηση να δημιουργεί σε ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας.

 

banner design

We cultivate new ideas for the future
Ο εργασιακός χώρος απαιτεί εργονομία για να αποδώσει υψηλή λειτουργικότητα, παράλληλα σε ένα περιβάλλον φιλικό και καλαίσθητο. Στην Αldeco σχεδιάζουμε συστήματα διαχωριστικών που σκοπό έχουν να ανταποκριθούν στην αισθητική και λειτουργικότητα του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος. Δημιουργούμε προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας, με standards που συναντούν τις ανάγκες του σύγχρονου κτιρίου και υλοποιούμε διαρκώς κάθε ιδέα που εξελίσσει την ποιότητα και την αισθητική τους. Στόχος μας να προβλέπουμε τις ανάγκες του σύγχρονου γραφείου και να θέτουμε τις ανάγκες και τις δυνατότητες του ανθρώπου-χρήστη στο επίκεντρο του σχεδιασμού.

 

paragogi1

Standard & custom made products
Η παραγωγή των προϊόντων ανήκει αποκλειστικά στην Aldeco, η οποία ελέγχει όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και δεσμεύεται για τον ποιοτικό έλεγχο της κοπής, της επεξεργασίας, της συσκευασίας και της μεταφοράς τους. Το production line περιλαμβάνει τυποποιημένα modules σε συνεχή ροή παραγωγής αλλά και custom made modules που σκοπό έχουν να καλύψουν στο μέγιστο τις απαιτήσεις της αρχιτεκτονικής μελέτης.

 

sinarmologisi

Partition systems with flexibility
Η συναρμολόγηση των διαχωριστικών γραφείου στο έργο, πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό της Aldeco, προκειμένου να εξασφαλιστεί η τεχνική αρτιότητα του τελικού προϊόντος και να μειωθούν στο ελάχιστο αστοχίες κατά το στάδιο της συναρμολόγησης. Ειδικά για κάποιους τύπους διαχωριστικών χαμηλού ύψους, η συναρμολόγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον πελάτη, κατόπιν τεχνικών διευκρινίσεων που θα έχει στη διάθεση του. Τα διαχωριστικά γραφείου δύναται να απεγκατασταθούν και να επανεγκατασταθούν αρκετές φορές, με δυνατότητα τροποποίησης σε ύψος και μήκος, καλύπτοντας με επιτυχία μελλοντικές χωροταξικές ανάγκες.

 

after sales service3

Warranty 
Η πώληση των διαχωριστικών συνοδεύεται από γραπτή Εγγύηση καλής εφαρμογής και προσφέρεται στους κατόχους νέων προϊόντων. Αφορά σε κάθε κατασκευαστικό σφάλμα που τυχόν παρουσιάσει μέρος του προϊόντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του ή αργότερα. Η ομάδα του Αfter Sales Service, με την τεχνογνωσία που διαθέτει, μπορεί να επιλύσει, διορθώσει ή αντικαταστήσει ελαττωματικά προϊόντα. Το τμήμα επίσης αναλαμβάνει την απεγκατάσταση-μεταφορά και επανεγκατάσταση υφιστάμενων διαχωριστικών σε ίδιο ή νέο χώρο, ενώ παράλληλα πραγματοποιεί τις απαραίτητες τροποποιήσεις σε αυτά για να προσαρμοστούν με επιτυχία σε νέα διάταξή. Η εταιρεία διαθέτει stock υλικών και χρωμάτων, έχοντας στόχο την εξυπηρέτηση μελλοντικών τροποποιήσεων.

 

pistopoisi

Quality, soundproof performance and testing
assurance
Η Aldeco στοχεύοντας στη διασφάλιση ποιότητας, έχει πιστοποιηθεί και εφαρμόζει με συνέπεια τα πρότυπα ποιότητας του ISO 9001:2008. Ακολουθώντας τις σύγχρονες απαιτήσεις προδιαγραφών και μετρήσεων, το σύστημα διαχωριστικών Sector διαθέτει Πιστοποιητικό Δοκιμών από το Κέντρο Τεχνολογίας & Σχεδιασμού Α.Ε (ΕΛΚΕΔΕ) σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ για έλεγχο και συμμόρφωση στις προδιαγραφές για απαιτήσεις ασφάλειας, διαστάσεων, ευστάθειας, απόσπασης και αντοχής καθώς και δίπλωμα ευρασιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) για τη «Διάταξη και μέθοδο συνδέσεως διαχωριστικών γραφείου». Το σύστημα διαχωριστικών ΕΧCEL διαθέτει Πιστοποιητικό Δοκιμής από το Εργαστήριο Ηχοτεχνίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σύμφωνα με το πρότυπο ΕLOT Standard 4611.

 

politiki poiotitas

Brand Commitment
Η πολιτική ποιότητας της Aldeco συνίσταται στην πλήρη ικανοποίηση των πελατών της και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία χρησιμοποιεί σύγχρονο εξοπλισμό της καλύτερης δυνατής τεχνολογίας, πρώτες ύλες υψηλής ποιότητας, είναι στελεχωμένη µε προσωπικό άρτια καταρτισμένο, ενώ παράλληλα εφαρμόζει Σύστηµα Ποιότητας κατά ISO 9001 πλήρως εναρμονισμένο µε τις ανάγκες της και τους παρακάτω στόχους για τους οποίους δεσμεύεται:
  • Πιστή εφαρμογή και συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας κατά ISO 9001:2008
  • Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και όλοι να γνωρίζουν ότι αφορά στην ποιότητα.
  • Διαρκής εκσυγχρονισμός και αυτοματοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση των προϊόντων
  • Μείωση στο ελάχιστο των αστοχιών κατά την διάρκεια της κατασκευής.
  • Τήρηση και συνεχής βελτίωση των κανόνων υγιεινής & ασφάλειας κατά την εργασία
  • Σεβασμός στο περιβάλλον

 

perivallontiki ithiki

With respect to environment
Η περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας είναι η απόλυτη δέσμευση της να λειτουργεί µε σεβασμό στο περιβάλλον, επιδιώκοντας την εναρμόνιση της με το σύστημα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο, αφού η φύση του παραγόμενου προϊόντος δεν προκαλεί βαρέα απόβλητα. Η Aldeco με υπευθυνότητα εκπαιδεύει τους εργαζομένους της να εφαρμόζουν τις νομοθετικές διατάξεις και δεσμεύεται να παράγει προϊόντα που το μεγαλύτερο μέρους τους μπορεί να ανακυκλωθεί. Η πρώτη ύλη για την κατασκευή των προϊόντων της είναι το αλουμίνιο, ένα αμιγώς ανακυκλώσιμο υλικό, σε συνδυασμό με τα κρύσταλλα που επίσης μπορούν να ανακυκλωθούν, ενώ για τη συσκευασία τους χρησιμοποιούνται χάρτινα και πλαστικά υλικά ανακυκλωμένα ή ανακυκλώσιμα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας.

© 2016 Aldeco S.A. All Rights Reserved.